Uddannelse og Ledelse

Lær præsentationsteknik på kursus


Måske mangler der bare lidt præsentationsteknik? Hvis man har hørt det før, men ikke rigtigt har ment, at man behøvede det, selv om man tit har følt, at man ikke rigtigt brændte helt igennem med sit budskab, kunne der måske alligevel være noget om snakken? Synes man egentlig, at man har godt styr på sin faglighed, men mangler der ligesom noget andet, når man i forbindelse med fx et foredrag, en messe, en undervisningssituation, et kundebesøg etc. skal præsentere et emne, et produkt, eller lignende? Så kunne det måske være en god idé at overveje, om dette ikke kunne ændres med et kursus i præsentationsteknik. Man skal naturligvis ikke undervurdere faglig kompetence, for den skal selvsagt være på plads, for ellers er der jo ikke noget budskab af formidle videre. Det er bare ikke lige meget, hvordan éns budskab præsenteres. Er det ikke lykkedes 100 % hidtil, og oplever man, at tilhørerne ikke virker opmærksomme og/eller efterfølgende melder tilbage, at de ikke har forstået, hvad man har forsøgt at formidle, så er det nu, at tyren skal tages ved hornene. Ifølge Birgitte Dam Jensen er dét, der skal til, at man får en forståelse for, at den gode præsentation består af faglighed i top, personlig fremtræden og ikke mindst den rette præsentationsteknik. Det er med andre ord éns personlighed, der sammen med den viden, der skal formidles, skal i spil. Det sker gennem en kommunikation, der er præget af nærvær, engagement, tydelighed og troværdighed. Det kan umiddelbart virke klart nok. Det er dog ofte noget, som man selv kan have svært ved at vurdere, når man selv står i situationen. På et præsentationsteknik kursus får man mulighed for gennem praktisk træning at sætte sig selv i spil via en personlig tilpasset træning. Her er der med andre ord tale om i praksis at træne sig til gennemslagskraft.

SHARE
RELATED POSTS
Tag en lederuddannelse og opkvalificer dig selv
Fantastiske portaler med tøj
Konsulentfirmaet finder kandidaten

Comments are closed.